Tooteuudised

Kuidas kontrollida üürniku ametlikku sissetulekut

Üürnikuga seotud riskid võib jagada kahte kategooriasse - finantsrisk ja käitumuslik risk. Finantsriski komponentideks on omakorda varasem maksekäitumine, olemasolevate finantskohustuste suurus ja regulaarse sissetuleku suurus. Vaatame lähemalt millised võimalused on üürileandjal üürilesoovija sissetuleku verifitseerimiseks.
Karl Märka

Ülemine graafik: Eesti keskmine brutokuupalk maakondade lõikes 2018. a IV kvartalis.

Üürnikust tulenevad riskid võib jagada laias laastus kahte kategooriasse – finantsrisk ja käitumuslik risk. Neist esimene hõlmab ennekõike maksekombeid ja võimekust üürilepingust tulenevaid rahalisi kohustusi täita ning teine üürniku ümberkäimist üürileandja varaga.

Käitumuslikku riski hindab teadlik üürileandja peamiselt sotsiaalmeediast ja avalikust domeenist kättesaadava info, Karistusregistrist saadava info ning vestluse põhjal. Kui käitumusliku riski hinnang on pigem subjektiivne, siis eraisiku finantsriski hindamiseks on olemas väljakujunenud standardid mis on kasutusel näiteks finantsasutustes ja kindlustusseltsides.

Detailidesse minemata võib peamiste eraisiku finantsriski määravate komponentidena välja tuua varasema maksekäitumise nii negatiivse kui positiivse ajaloo, olemasolevate finantskohustuste määra ning regulaarse sissetuleku suuruse.

Kust saada usaldusväärset infot eraisiku sissetuleku kohta?

Eestis on kolm erinevat võimalust eraisiku sissetuleku verifitseerimiseks: Maksu- ja Tolliameti info tulumaksu laekumiste kohta, sama info sotsiaalmaksu laekumiste kohta või pangakonto väljavõte. Üürileandjale on siiani kättesaadav olnud ainult pangakonto väljavõte ning sedagi juhul kui üürilesoovija selle info oma internetipangast ise välja võtab.

Kontoväljaõtet saab enamikes pankades väljastada kolmes erinevas formaadis: pdf failina, csv failina ja panga digitempliga pdf failina. Neist usaldusväärne on ainult viimane formaat, kuna csv ja pdf failide sisu on kerge manipuleerida.

Securebadger annab üürileandjatele kiirema ja mugavama võimaluse sissetulekut kontrollida

Alates 2019. aasta oktoobrist näeb meie üürilesoovija tasutakontrolliraportis ka eraisiku viimase kuue kuu brutopalga suurust tasutud sotsiaalmaksu põhjal. Selle info nägemiseks ei pea üürileandja tegema muud kui jagama üürilesoovijaga taustakontrolli küsimustiku linki ning kui üürilesoovija annab oma nõusoleku, saame meie pärida tema viimase kuu kuu sotsiaalmaksu laekumiste info.

Mis saab, kui üürilesoovija sisestab vale isikukoodi või ei anna nõusolekut?

Kui üürilesoovija sisestab vale isikukoodi, siis näeb üürileandja taustakontrolliraportis ka vastavasisulist hoiatust. Kui üürilesoovija ei anna päringute tegemiseks nõusolekut, saab üürileandja 7 päeva pärast taustakontrolli aegumise kohta teate. Üldiselt võib sellistel juhtudel eeldada, et isikul on midagi varjata.

Millist infot taustakontrolliraport veel sisaldab?

Lisaks ametlikule sissetulekule näeb raportis ka isiku maksehäirete ajalugu, maksuvõla infot, pankrotimenetluste infot, kohtukutseid, üürniku varasemat ajalugu meie platvormil, sotsiaalmeedia ja avalikus domeenis oleva info ning eelnevalt loetletud info kombinatsioonina arvutatud riskihinnangut.

Kui palju taustakontrolliraport maksab?

Baasinfot näeb tasuta. Sissetulekut ja maksehäireid sisaldava taustakontrolliraporti tavahind on 4,90 eurot. Promokoodiga on esimene taustakontroll 50 senti.

Promokoodi saad siit.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.