Privaatsuspoliitika

SecureBadger OÜ (reg. kood 14494974) asukohaga Mäealuse tn 2/1-2. korrus, Tallinn, Harjumaa, 12618 (edaspidi “meie” ja „me“) opereerib veebiplatvormi https://www.securebadger.com (edaspidi„teenus“)

Meie privaatsuspoliitika kirjeldab kuidas ja milliseid isikuandmeid me kogume, kasutame ja avaldame seoses meie teenuse kasutamisega ning kuidas me tagame sinu isikuandmete privaatsuse.

Sinu privaatsus on meile väga oluline ning me tagame sinu poolt meiega teenuse kasutamise raames jagatud andmete töötlemisprotsesside vastavuse isikuandmete kaitse seadusega („IKS“).

Me töötleme sinu isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teenust ning samuti teenuse kvaliteedi parandamiseks uute arenduste tegemisel. Sina kuik asutaja annad meile õiguse töödelda oma isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud viisil lisades linnukese avaldusprotsessi käigus vastavasse lahtrisse („Ma annan Securebadgerile nõusoleku oma andmete töötlemiseks“). Nõusoleku andmine on eeltingimus meie teenuse kasutamiseks ning ilma selleta ei saa me oma teenust pakkuda.

Milliseid andmeid me võime teenuse kasutamise käigus koguda

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Sünniaeg
 • Isikukood
 • Kontaktandmed
 • Perekonnaseis
 • Sugu
 • Juriidiline staatus Eesti Vabariigis
 • Tööandja andmed
 • Hariduskäik ning käimasolevate õpingute info
 • Andmed sissetuleku, olemasolevate kohustuste ja igakuiste kulutuste kohta
 • Küpsised ja digitaalsed kasutusandmed
 • Elukoha aadress
 • Sotsiaalmeediakontode olemasolu
 • Avalikus domeenis olevad andmed (näiteks mainimised ametlikes teadaannetes)

Lisaks võime me koguda andmeid kuidas sa meie digitaalset teenust kasutad, sealhulgas IP-aadress, brauseri tüüp ja -versioon, milliseid lehekülgi sa platvormil külastad, teenuse kasutamise aeg ning seadmepõhised unikaalsed identifikaatorid ja muu diagnostiline teave.

Me salvestame ka suhtluse info kui sa pöördud meie poole veebivormi, e-maili, telefoni või kirja teel. Selliseid andmeid kasutame me ennekõike teenuse toimimise parandamiseks.

Meie partnerid

Me jagame teenuse kasutamise käigus kogutud andmeid, s.h. isikuandmeid, järgnevate volitatud andmetöötlejatega:

 • Creditinfo Eesti AS
 • Amazon Web Services EMEA SARL
 • AS Pensionikeskus

Kõigi teenuse kasutajate isikuandmed salvestatakse ainult füüsiliselt Euroopa Liidus paiknevates serverites.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Me kogume ja töötleme sinu isikuandmeid alljärgnevateleesmärkidel:

 • Hindamaks sinu finantsvõimekust üürilepingus võetud kohustuste täitmiseks
 • Arvutamaks maksehäire tekkimise tõenäosust üürimaksete tasumisel
 • Tuvastamaks pettust ja identiteedivargust
 • Et saaksime pakkuda ja hallata oma teenust
 • Teavitamaks sind muutustest meie teenuses
 • Parandamaks meie teenuse toimimist ja kättesaadavust
 • Meie teenuse kasutamise monitoorimiseks
 • Tehniliste tõrgete eemaldamiseks

Me edastame sinu isikuandmed (nimi ja isikukood) Creditinfo Eesti AS-le, et pärida sinu maksehäirete staatus Creditinfo Eesti poolt hallatavas maksehäireregistris.

Kui kauaks me sinu isikuandmeid salvestame

Sinu isikuandmete salvestamisel lähtume me järgnevatest põhimõtetest:

Kui üürilesoovija ja üürileandja sõlmivad digitaalse üürilepingu Securebadgeri platvormil:       
Andmed salvestatakse üürilepingu kestvuse ajaks + 6 kuud juhuks kui tekivad lahkarvamused.

Kui üürilesoovija ja üürileandja sõlmivad üürilepingu Securebadgeri platvormist väljaspool:       
Andmed salvestatakse üürilepingus sätestatud ajaks + 6 kuud puhveraega VÕI kaks aastat tähtajatu üürilepingu korral

Kui üürilepingut ei sõlmita või üürileandja ei sooviüürilepingut Securebadgeri platvormil registreerida:
Andmed salvestatakse kuueks kuuks juhuks kui tekivad lahkarvamused.

Kui sul on meie platvormil kasutajakonto, siis andmed salvestatakse kasutajakonto olemasolu ajaks sõltumata eelpool loetletud tingimustest. Sa võido ma kasutajakonto igal hetkel kustutada.

Sinu õigused

Andmesubjektina on sul järgnevad õigused:

 • Sul on igal ajahetkel õigus pärida milliseid isikuandmeid me sinu kohta salvestanud oleme. Me vastame andmepäringutele     30 päeva jooksul.
 • Sul on õigus nõuda, et me parandaksime sind puudutavad ebakorretsed andmed.
 • Sul on õigus nõuda, et me kustutaksime sinu isiklikud andmed oma andmebaasist.
 • Sul on õigus nõuda, et me piiraksime sinu isikuandmete töötlemist.
 • Sul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist igal ajahetkel.
 • Sul on õigus esitada Andmekaitseinspektsioonile kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta. Täpsema informatsiooni saamiseks kirjuta info@aki.ee või mine Andmekaitseinspektsiooni kodulehele www.aki.ee.
 • Sul on õigus võtta tagasi käesoleva privaatsuspoliitikaga antud nõusolek.
 • Me vastame kõigile eraisikute andmekaitset puudutavatele päringutele IKS-is sätestatud tingimustel.

Kõik isikuandmete kaitset puudutavad päringud saab saata: support@securebadger.com

Muudatused privaatsuspoliitikas

Me võime muuta oma privaatsuspoliitikat igal ajahetkel. Muutuste korral teavitame me kõiki kasutajaid e-maili teel ning avaldame muudatused ka oma teenuse kodulehel. Teavituses täpsustame ka muudatuste jõustumise kuupäeva. Me soovitame tutvuda privaatsuspoliitikaga regulaarselt, et olla kursis kõige uuemate tingimustega.

Meiega kontakteerumine

Kui sul on käesoleva privaatsuspoliitika kohta küsimusi, siis kontakteeru meiega: